Kolejne absolutoria

W ostatnim czasie kolejnym włodarzom z naszego regionu zostało udzielone wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok.

 

Zanim Rada Miejska w Sieniawie udzieliła wotum zaufania i absolutorium burmistrzowi Adamowi Wosiowi, wcześniej odbyła się debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Sieniawa. Raport podsumowuje działalność samorządu miejsko-gminnego w roku poprzednim. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem, Rada podjęła uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi. Następnie radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r. i podjęli uchwałę ws. udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa absolutorium z wykonania budżetu za 2020 r.

Podobnie rzecz miała się w Przeworsku, gdzie radni Rady Miejskiej jednogłośnie udzielili wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok burmistrzowi Leszkowi Kisielowi. Wcześniej przyjęto sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu, przedstawiono też raport o stanie gminy.

 

DP