Kolejna lipa w alei maturzystów

Już po raz czwarty na kampusie Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Jarosławiu posadzono lipę na cześć tegorocznych maturzystów.

 

Aleja powstała w 2021 roku z inicjatywy Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana. Każde z drzew symbolizuje jeden rocznik maturzystów. W środę, 19 czerwca, na terenie Uczelni zebrali się dyrektorzy powiatowych szkół ponadgimnazjalnych wraz z tegorocznymi absolwentami. Wszystko po to, by zasadzić kolejne drzewo, które reprezentować będzie uczniów liceów i techników z naszego rejonu, którzy w 2024 roku napisali swój egzamin dojrzałości. – Jest to tradycja, którą rozpoczęliśmy kilka lat temu. Chcemy żebyście kiedyś, za dziesięć, dwadzieścia albo i piędziesiąt lat, przyszli tutaj i mogli powiedzieć dzieciom i wnukom, że tutaj rośnie lipa, którą zasadziliście, gdy zdawaliście maturę. To bardzo ciekawa inicjatywa, bo nie budujemy pomników, nie stawiamy tablic, ale sadzimy coś żywego, coś, co będzie wzrastało i przypominało, że Wy również jesteście zobowiązani do ciągłego doskonalenia się – mówił K. Rejman, rektor PANS w Jarosławiu.

 

Op. EK, fot. PANS