Kolejna inwestycja Gminy Zarzecze

Gmina Zarzecze w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025, zrealizowała kolejną inwestycję polegającą na budowie zadaszenia, montażu balustrad oraz remoncie schodów zewnętrznych przy budynku świetlicy wiejskiej w Zalesiu.

 

– Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 12.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Koszt materiałów oraz usług zleconych w ramach zadania wyniósł ponad 31 tysięcy zł. Bardzo się cieszę, że świetlica w Zalesiu doczekała się tych prac remontowych – mówi Tomasz Bury, wójt Gminy Zarzecze. Mieszkańcy Zalesia w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi, zaplanowali na przyszłe lata zadania polegające na poprawie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, przebudowie obelisku w centrum miejscowości, zakupie nowego wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz organizacji imprez integracyjnych. Udział w wojewódzkim programie, daje tej małej wiosce możliwość realizacji zadań, które mieszkańcy Zalesia planowali od wielu lat, a tym samym motywuje ich do dalszego działania na rzecz rozwoju i poprawy infrastruktury wiejskiej.

MT