Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość

Trwają prace związane z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap I”. Widać coraz więcej efektów prac, ale kierowcy muszą też liczyć się z utrudnieniami.

 

Jak informuje Joanna Szarata, specjalista ds. Informacji Publicznej Podkarpackiego   Zarządu Dróg Wojewódzkich, obecnie na przedmiotowej inwestycji prowadzone są roboty budowlane związane zarówno z budową nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 (długość ok. 2,1 km), jak również te związane z przebudową/rozbudową odcinka istniejącego (długość ok. 4,0 km).

Na nowo budowanym odcinku są to m.in.: roboty związane z budową obiektu mostowego na potoku Nowosiółka oraz budową przepustów i przejść dla zwierząt, a także realizacja robót drogowych, tj. wykonywanie wykopów i nasypów, wzmocnienie podłoża oraz kolejne warstwy konstrukcyjne jezdni zasadniczej. Na istniejącym odcinku drogi wojewódzkiej nr 835 realizowane są: odwodnienie korpusu drogowego, budowa skrzyżowania tupu rondo, prace brukarskie przy wykonywaniu chodników oraz zatok autobusowych, a także przebudowy zjazdów indywidualnych i publicznych. Niezależnie przebudowywana jest infrastruktura towarzysząca: kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć elektryczna, oświetlenie oraz zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych i gazowych – wyjaśnia J. Szarata.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest na 20.06.2023 r. Równocześnie prowadzone będą procedury przed organem nadzoru budowlanego w zakresie uzyskania wymaganego pozwolenia na użytkowanie i/lub skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy – przewidywany termin to lipiec 2023.

 

DP