Kapliczka św. Jana Nepomucena w Nowosielcach

W tradycji ludowej św. Jan Nepomucen chronił pola i zasiewy przed klęskami żywiołowymi takimi jak powódź czy susza. Wiele kapliczek tego świętego znajduje się właśnie przy drogach, na ich rozstaju oraz w pobliżu świątyń i mostów. Nazywane są „Nepomukami”. W Nowosielcach kapliczkę taką wybudowano w niedalekiej odległości od kościoła. Jest to murowana kapliczka słupowa. W dolnej części posiada płyciny. Niewykluczone, że znajdowały się tam inskrypcje. W wnętrzu kapliczki, między adkadami znajduje się figura św. Jana Nepomucena wykonana z drewna. Kolory szat świętego zatarł już czas. Widoczne są jeszcze na birecie. Figura otoczona jest kwiatami. Górna część kapliczki zakończona jest czterospadowym daszkiem wykonanym z blachy. Styl w jakim została zbudowana wskazuje na jej dawne pochodzenie. – To XVIII-wieczna kapliczka, która wpisana jest do rejestru zabytków. Znajduje się na terenie placu kościelnego. Trudno powiedzieć jednak czy była to fundacja kościelna czy może mieszkańcy wioski złożyli się na jej budowę. Warto wspomnieć również, że oprócz kapliczki św. Jana Nepomucena, w naszym kościele znajdują się dwa zabytkowe obrazy przedstawiające tego świętego. W czasach najazdów tatarskich kościół w Nowosielcach służył jako warownia obronna. Znajduje się na wzgórzu, miejscu doskonale nadającym się do obrony. W dolnej części znajdowała się grobla. Do dziś w świadomości mieszkańców wioski istnieje nazwa „Na grobli”. Budowa kapliczki ma zapewne z nią związek. Teren od tej strony był zalany, więc musiał być most, by dostać się na wzgórze. Kapliczki świętego Jan Nepomucena budowano często właśnie w pobliżu mostów – mówi ks. Piotr Walasz, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Nowosielcach.

Zabytkowa kapliczka jest jak pomnik z dawnych czasów, zachowany dla następnych pokoleń.

 

Marcin Sobczak