Kapliczka przy ul. Gimnazjalnej w Przeworsku

Naprzeciw klasztoru OO. Bernardynów w Przeworsku przy ulicy Gimnazjalnej znajduje się interesująca kapliczka stojąca dostojnie na skarpie. Na tylnej elewacji znajduje się tabliczka pamiątkowa, z której możemy wyczytać że jest to „Pamiątka odparcia najazdu Tatarów w 1624 roku, 1923 odnowiona kosztem Franciszka Koniecznego, 1986 odnowiona staraniem O.J. Bartnika Gwardiana O.O. Bernardynów”.

Kapliczka składa się z dwóch kondygnacji. W podstawie pierwszej kondygnacji zbudowanej na bazie prostokąta centralne miejsce zajmuje krzyż łaciński. Powyżej jest obszerna wnęka, w której namalowana jest scena przedstawiająca ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. Boki ozdobione są z czterech stron pilastrami, nad którymi znajduje się wydatny gzyms. Druga kondygnacja jest o połowę mniejsza. U spodu ozdobiona prostokątnymi płycinami, boki jej również posiadają ozdobne pilastry i zakończona jest gzymsem. Całość zwieńcza kopuła z monogramem IHS.

– Historia tej kapliczki jest mocno enigmatyczna. Po cechach stylowych można wnioskować, że jest to XVIII wiek. Benbenek podaje, że podobno w tej okolicy były jakieś pochówki. W 1972 roku została wpisana do rejestru zabytków, a w 1986 roku nastąpił jej remont, co zapisano w kronice parafii. Wtedy to zamontowano tablicę pamiątkową. Natomiast o malowidle Chrystusa Ukrzyżowanego znajdującego się w niszy nie ma żadnej wzmianki – mówi Szymon Wilk, historyk z Przeworska, doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kapliczka ta różni się od innych przeworskich kapliczek nie tylko poprzez znajdujące się w niszy malowidło. – Ciekawostką jest zwieńczenie kapliczki monogramem IHS, a nie godłem Bożogrobców w postaci podwójnego krzyża, który znajduje się na większości kapliczek – dodaje przeworski historyk.

Historia wiekowej kapliczki przy ul. Gimnazjalnej w Przeworsku nie jest do końca odkryta, co oznacza że może ona w przyszłości dostarczyć jeszcze wiele ciekawych faktów o historii miasta.

Marcin Sobczak