„Kapliczka” – pomnik ku pamięci króla Jana III Sobieskiego w Rokietnicy

W pobliżu drogi wojewódzkiej znajduje się interesujący obiekt małej architektury. Stoi w cieniu starego dębu. Powstał w rocznicę bitwy pod Wiedniem – wielkiego zwycięstwa wojsk polsko-cesarskich pod dowództwem Jana III Sobieskiego nad Turkami i upamietnia to wydarzenie. Obiekt ma formę postumentu zwieńczonego krzyżem. Widnieje na nim tablica pamiątkowa, z której czytamy: „Na pamiątkę Królowi Polskiemu Janowi III Sobieskiemu w setną rocznicę zwycięstwa pod Wiedniem mieszkańcy wsi Rokietnica stawiają ten pomnik 1783 r. Odnowiono i odtworzono tablicę w roku jubileuszu 600-lecia parafii 29.06.2000 r.”. Z informacji tych wynika, że obiekt powstał w XVIII wieku, lecz są również głosy, że powstał w dwusetną rocznicę tej bitwy, czyli w 1883 roku. – Zajmowałem się tym tematem. Przeglądałem kroniki parafialne i kroniki rodzinne, gdzie ludzie wspominają różne rzeczy i m.in ten pomnik. Powstał na 100-lecie bitwy pod Wiedniem, w 1783 roku, gdy ta część Polski była pod zaborem austryjackim. Ludzie chcieli uczcić króla Jana III Sobieskiego. Wiadomo, że Sobieski był ceniony za to zwycięstwo przez Austryjaków, więc zaborcy nie mieli nic przeciwko temu, by powstał taki pomnik. W czasie I wojny światowej oryginalna tablica pamiątkowa została zdemontowana i przetopiona przez Austryjaków, choć istnieje wersja, że zrobili to Polacy. Jak tworzyły się szkoły, w okresie dwudziestolecia międzywojennego odbywały się tutaj uroczystości z okazji święta Konstytucji 3-go Maja, gromadziła się tu młodzież. Po II wojnie światowej ogołoconym z tablicy obiektem nikt się nie interesował. Dopiero na 600-lecie parafii, w 2000 roku zebrał się komitet odbudowy. Byłem inicjatorem odtworzenia tego obiektu. Krzyż, który jest na kapliczce pochodzi z cmentarza. Powstała nowa tablica, a tekst, który się na niej znajduje jest odtworzeniem tego, co było napisane na pierwotnej – mówi Edward Jakubas z Rokietnicy.

Marcin Sobczak