Kapliczka na Stawiskach w Tyniowicach

Przy głównej drodze w Tyniowicach znajduje się pokaźna, murowana kapliczka typu domkowego. W jej wnętrzu mieści się figurka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej oraz obraz Serce Maryi. Historia jej powstania wiąże się z trudnymi momentami w stosunkach między Polakami, a Ukraińcami przed II wojną światową. Jak dowiadujemy się z książki Józefa Półćwiartka i Andrzeja Sykały „Zabytki dziedzictwa kulturowego we wsiach Tyniowice i Chorzów gminy Roźwienica powiatu Jarosław” powstała ona w 1936 roku. Wkład w jej powstanie miał tyniowicki dwór, miejscowa szkoła powszechna oraz parafia łacińska w Pruchniku. Dwór dał miejsce pod budowę oraz materiały budowlane: cegłę, wapno, drewno i blachę na dach. Pracami budowlanymi zajęła się tyniowicka Straż Ogniowa i mieszkańcy wsi pochodzenia polskiego. Powód jej powstania ciekawie opisany jest w książce Marii Ślęk – Półćwiartek i Józefa Półćwiartka „Zarys dziejów wsi Tyniowice koło miasta Pruchnika”. W skrócie wyglądało to tak, że mieszkańcy Tyniowic wyznania rzymsko-katolickiego korzystali z cerkwii grekokatolickiej. Narastające w latach 30. XX wieku wrogie nastroje między Ukraińcami, a Polakami doprowadziły do tego, że wspólne korzystanie z niej stało się niemożliwe. Wtedy zapadła decyzja o budowie okazałej kaplicy na potrzeby obrzędów katolickich. W ten sposób zlikwidowano źródło nieporozumień religijnych we wiosce. Kapliczka stała się ważnym punktem na mapie Tyniowic. Jak mówi historyk prof. Józef Półćwiartek, ma ona niezwykłe znaczenie nie tylko religijne, ale także narodowe.

Kapliczka przetrwała okres wojny, czas powojenny. Nadszedł jednak moment, kiedy to mieszkańcy Tyniowic zadrżeli o jej przyszłość. Gdy w 2014 roku nastapiła przebudowa drogi Jarosław – Pruchnik okazało się, że kapliczka jest zbyt blisko jezdni i nie może zostać w tym miejscu. Została jednak szczęśliwie przeniesiona dźwigiem w całości w nowe miejsce. Odnowiona kapliczka jest dumą miejscowych. Spacerując po okolicy można zatrzymać się przy niej i odpocząć na ławeczce.

Marcin Sobczak