Dla porównania przedstawione zostały zdjęcia z karty obiektu sprzed wykonanych prac./ fot. B. Kot PWKZ

Kaplica Św. Barbary

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował o zakończeniu prac przy konserwacji wyposażenia i restauracji wnętrza kaplicy Św. Barbary w Kańczudze.

Prace przy konserwacji wyposażenia i restauracji wnętrza kaplicy Św. Barbary zostały ukończone.

Kaplica została wybudowana w miejscu wcześniejszych, o których wiadomo, że w 1744 r. istniał tutaj kościółek (wg zapisów z Inwentarza Parafii był drewniany, już w tym czasie uznawany za stary), który rozebrano pod koniec XVIII w., a ok. 1800 r. nieznany mieszczanin postawił małą kapliczkę pw. Św. Barbary, co potwierdza mapa katastralna z 1849 r. i austriacka mapa wojskowa z lat 1806-1869.

Budowę obecnej kaplicy rozpoczęto wiosną 1890 r. z inicjatywy ks. Jana Kudły, ówczesnego wikarego w Kańczudze. Prace zakończono w 1895 r. Kaplica jest usytuowana po północnej stronie miejscowości, przy drodze prowadzącej do Sieteszy.

Opr. DP