Kaplica Bożogrobców w Ujeznej

Bożogrobcy czyli Zakon Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie zostali sprowadzeni na te tereny w średniowieczu. Posiadali kościół z klasztorem w Przeworsku oraz ziemie w pobliskich wioskach.

 

Jak pisze Żegota Pauli w swych „Starożytnościach galicyjskich” przybyli tu dzięki Janowi Tarnowskiemu pod koniec XIV stulecia. „Tamże zakon Bożogrobców Miechowitów zaprowadził i takowemu klasztor z kościołem założył, nadawszy mu 2 łany za miastem,…, po dwie kłody żyta z Przeworska i innych swych wsi dziedzicznych”. Śladem po nich w Ujeznej jest kaplica, w której odprawiano msze święte.

Znajduje się naprzeciw kościoła, przy głównej drodze, na prywatnej posesji. Jest murowana i otynkowana. Posiada dwuspadowy dach pokryty czerwoną dachówką. Na jego szczycie znajduje się charakterystyczny podwójny krzyż Bożogrobców. Przed wejściem jest niewielki okap, wsparty na dwóch murowanych kolumnach. Wewnątrz na ołtarzu umieszczony jest obraz z wizerunkiem Matki Bożej z dzieciątkiem. – Kaplica Bożogrobców w Ujeznej jest wiekowa. Pochodzi conajmniej z XVIII wieku – mówi ks. prałat Stanisław Stęchły. Budowla jest bardzo cennym zabytkiem w miejscowości. – Zanim wybudowano u nas obecny kościół do tej kaplicy przyjeżdżał ksiądz z Przeworska odprawiać msze. Była już odnawiana, ale dalej zaczyna się sypać. Opiekuję się nią ponieważ znajduje się na mojej działce – mówi Fryderyk Hajduk, mieszkaniec Ujeznej.

Jest miejscem wyjątkowym dla społeczności Ujeznej. Na frontowej ścianie umieszczone są różne tablice pamiatkowe. Znajduje się tu tablica ufundowana w 90 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, tablica wmurowana w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz w 150 rocznicę Powstania Styczniowego.

Marcin Sobczak