Kamil Dziukiewicz nowym starostą

Kamil Dziukiewicz został nowym starostą jarosławskim. Tak zdecydowali radni zebrani na pierwszym posiedzeniu Rady Powiatu Jarosławskiego VII kadencji na lata 2024-2029, które odbyło się we wtorek 7 maja w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu. Funkcję wicestarosty objął Krzysztof Cebulak.

 

Sesję otworzył Wacław Szkoła, najstarszy wiekiem radny. Obrady rozpoczęły się od wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnego Powiatu Jarosławskiego. Otrzymali je: Jerzy Batycki, Krzysztof Cebulak, Józef Długoń, Teresa Duda, Kamil Dziukiewicz, Adam Gonciarz, Stanisław Górski, Dorota Gunia, Marcin Jaworski, Marek Kucab, Tomasz Kulesza, Tomasz Legeny, Szczepan Łąka, Agnieszka Pieniążek, Magdalena Rożek, Marek Sobolewski, Barbara Stawarz, Grażyna Strzelec, Józef Szkoła, Wacław Szkoła, Mariusz Trojak, Andrzej Wyczawski i Marcin Zaborniak.

Następnie radni złożyli uroczyste ślubowanie, a później przystąpili do wyboru przewodniczącego Rady Powiatu. Na to stanowisko została zgłoszona kandydatura Grażyny Strzelec, która w wyniku tajnego głosowania (16 głosami za,) została wybrana przewodniczącą Rady Powiatu Jarosławskiego.

G. Strzelec podziękowała za powierzone jej zaufanie, a następnie przystąpiła do działania. W tym samym momencie zaproponowała rozszerzenie porządku obrad o wybór wiceprzewodniczących, starosty oraz zarządu Powiatu. Na stanowiska wiceprzewodniczących zostały zgłoszone dwie kandydatury: radną Magdalenę Rożek zgłosiła sama przewodnicząca, a radnego Tomasza Kuleszę zaproponował Jerzy Batycki. W wyniku głosowania obydwoje objęli funkcje wiceprzewodniczących, za co serdecznie podziękowali.

 

Jeden kandydat na starostę

Jednym z punktów obrad był również wybór starosty jarosławskiego. Na to stanowisko został zaproponowany jeden kandydat – radny Kamil Dziukiewicz, którego kandydaturę rekomendował Andrzej Wyczawski. W wyniku głosowania, większością głosów, został on wybrany nowym starostą jarosławskim. Zastąpi on na tym stanowisku Stanisława Kłopota, który w wyniku II tury wyborów został wybrany na burmistrza Pruchnika.

Po ogłoszeniu wyników głos zabrał nowo wybrany starosta.

– Jeszcze 5 lat temu, było dla mnie marzeniem zasiadać w Radzie Powiatu i służyć dla dobra mieszańców Powiatu Jarosławskiego. Dziękuję mojej rodzinie za wsparcie, kolegom radnym za zaufanie, a także posłowi na Sejm RP Tadeuszowi Chrzanowi za powierzenie misji tworzenia nowoczesnego powiatu. Wspólnie będziemy tworzyć Powiat Jarosławski – mówił K. Dziukiewicz, starosta jarosławski.

 

Nowy starosta wskazał wicestarostę

Ostatnim głosowaniem pierwszej sesji był wybór wicestarosty oraz członków Zarządu Powiatu. Nowo powołany starosta na stanowisko wicestarosty zaproponował Krzysztofa Cebulaka, zaś na członków Zarządu: Barbarę Stawarz, Andrzeja Wyczawskiego oraz Marcina Zaborniaka. Na Krzysztofa Cebulaka zagłosowało 19 radnych, na Barbarę Stawarz – 19 radnych, na Andrzeja Wyczawskiego – 17 radnych, a na Marcina Zaborniaka 18 radnych.

 

EK