Jubileusze małżeńskie

W ostatnim czasie kolejne pary małżeńskie świętowały jubileusz wspólnie spędzonych ze sobą 50 lat. W Jarosławiu było ich siedemnaście, a w Sieniawie – czternaście. Diamentowych Godów doczekała jedna para.

 

Jarosław

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Jarosławiu jubileusz diamentowych godów obchodzili Józefa i Stanisław Pietluchowie, a złotych godów: Halina i Kazimierz Flakowie, Maria i Władysław Horojdkowie, Czesława i Antoni Szczepańscy, Stanisława i Piotr Trojanowie, Zdzisława i Tadeusz Wróblowie, Stanisława i Józef Kosteccy, Teresa i Stanisław Kotylakowie, Zofia i Mieczysław Ożyłowie, Maria i Władysław Głowaczowie, Teresa i Walenty Januszowie, Alicja i Marian Januszowie, Zofia i Wacław Pajdowie, Kazimiera i Wacław Bojarscy, Franciszka i Stanisław Staniszewscy, Stanisława i Marian Kubachowie, Bernadeta i Bronisław Kurzydłowie oraz Zofia i Józef Flakowie.

Podczas uroczystości życzenia dostojnym jubilatom złożyli: burmistrz Waldemar Paluch oraz kierownictwo USC – Ewa Rokoszyńska i Teresa Olesek. Gratulacje dla jubilatów przekazał również Mariusz Reń, wójt gminy Pawłosiów.

Sieniawa

20 i 27 września burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa Adam Woś wraz z zastępcą kierownika USC Stanisławą Naporą odwiedzili w domach czternaście małżeństw świętujących złote gody. Burmistrz odznaczył jubilatów medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Złote Gody świętowały pary z Rudki: Zofia i Michał Jancza, Czesława i Andrzej Kowal, Genowefa i Michał Pisarczyk oraz Janina i Henryk Zarzeczny; z Dybkowa: Alicja i Tadeusz Ciurko, Janina i Kazimierz Sołek oraz Teresa i Michał Nietrzeba; z Pigan: Franciszka i Tadeusz Dudek, Elżbieta i Jan Luty oraz Helena i Władysław Syryło. Z Wylewy: Janina i Michał Kiszka oraz Stefania i Szczepan Ożga; natomiast z Sieniawy: Alina i Andrzej Kureccy oraz Henryka i Tadeusz Paluch.

Opr. EK, DP

Fot. UM Jarosław, UMiG Sieniawa