Jerzyki pomogą w walce z komarami

Zgodnie z projektem pilotażowym na bloku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Przeworsku zostały zamontowane budki lęgowe dla 20 par jerzyków.

 

Jerzyki to najwięksi sprzymierzeńcy człowieka w walce z komarami – w ciągu doby jeden ptak jest w stanie zjeść nawet 20 tysięcy owadów. Miasto od paru lat systematycznie stara się ograniczyć szkodliwość komarów. Obecne dążenia do zasiedlenia jerzyków będą pozytywnym dla środowiska uzupełnieniem tych działań.

Burmistrz ma nadzieję, że jerzyki staną się nowymi mieszkańcami Przeworska i w kolejnych latach zasiedlą inne tereny miasta.

– Po wspólnej wizji terenowej z przeworskim ornitologiem Hubertem Kameckim, wskazano właściwe miejsca dla lokalizacji budek. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo kolonii jerzyków na dawnym magazynie cukru, zdecydowano o zainstalowaniu domków lęgowych na bloku mieszkalnym przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej – wyjaśnia burmistrz Przeworska, Leszek Kisiel.

Okres lęgowy jerzyków rozpoczyna się w maju. Są to ptaki tworzące małe kolonie, dlatego budki lęgowe należy montować w skupiskach kilka skrzynek obok siebie, w jednej linii. Te same pary jerzyków, zajmują co roku te same miejsca. Ptaki łączą się w pary na całe życie i zawsze wracają na lęgowisko, więc jedna para może eksploatować tę samą skrzynkę lęgową nawet przez 15 lat. Warto podkreślić, że jerzyki są bardzo czystymi ptakami, bo odchody wynoszą z gniazda i nie brudzą elewacji.

Inicjatorami akcji były: Przeworskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Dobro czyń” oraz Stowarzyszenie Polska 2050.

 

DP/UM Przeworsk