Jednogłośne absolutorium dla wójta

Głównym punktem III Sesji Rady Gminy Tryńcza, która odbyła się w 24 czerwca, było głosowanie nad wotum zaufania oraz absolutorium dla wójta Gminy Tryńcza Ryszarda Jędrucha.

 

Rada Gminy przed rozpoczęciem obrad uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego ks. prałata Krzysztofa Filipa, proboszcza Parafii Gniewczyna Łańcucka. Następnie Komisja Rewizyjna wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy pozytywnie oceniła realizację zadań budżetowych gminy za 2023 r. i na tej podstawie wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie wójtowi absolutorium. Po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy za rok 2023, jednogłośnie udzielonym wotum zaufania dla wójta, oraz odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, została również jednogłośnie podjęta uchwała o udzieleniu absolutorium. Z uwagi na wyjazd służbowy do Warszawy wójt Gminy musiał opuścić obrady, dlatego też przewodniczący Rady Gminy Janusz Niżnik wraz z wiceprzewodniczącymi Rady Stanisławem Kogutem i Zbigniewem Gurakiem oraz radnymi Danutą Muchą, Haliną Swatek oraz Alicją Telegą, w imieniu całej Rady gminy gratulacje z powodu otrzymanego Absolutorium złożyli na ręce skarbnika Jolanty Flak i sekretarz Magdaleny Rachfał.

 

DP/UG Tryńcza