Jedni z pierwszych

W ubiegły piątek, 25 lutego, odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ostrowie. Jest to jedna z pierwszych tego typu placówek na terenie województwa podkarpackiego.

 

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne powstało w starym budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowie. Tym samym udało się stworzyć nowe miejsce służące mieszkańcom gminy, a jednocześnie uratować niszczejący budynek. Program, w ramach którego powstało centrum, to pomoc dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W Centrum osoby niepełnosprawne mają możliwość korzystania z usług opiekuńczych, pielęgniarskich, transportowych, dożywania, wsparcia ze strony psychologa, psychiatry, fizjoterapeuty oraz zajęć z instruktorem terapii zajęciowej. Centrum swym działaniem obejmie sześć osób na pobyt dzienny oraz dwie osoby na pobyt całodobowy.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 1 mln 118 tys. zł, w tym ponad 1 mln 054 tys. zł to dofinansowanie w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Niecałe 65 tys. zł zostały pokryte ze środków gminnych.

W oficjalnym otwarciu obiektu wzięli udział: Anna Schmidt – sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i polityki społecznej, Grażyna Pieniążek – wójt Gminy Gać, Bogusław Urban – starosta Powiatu Przeworskiego, Jacek Pieniążek – radny Powiaty Przeworskiego, Łukasz Kawaliło – zastępca Dyrektora PUP w Przeworsku , Tomasz Bury – wójt Gminy Zarzecze, przewodniczący Rady Gminy Gać – Lesław Stańko wraz z Radnymi, Józef Reizer – sołtys wsi Ostrów, Marlena Machniak – kierownik Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Ostrowie, ks. proboszcz parafii Ostrów – Zenon Bieszczad oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych.

 

DP