Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości” – skrót wydarzeń

21 lipca 2017 roku zostało powołane Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”. Do ważniejszych zadań   Stowarzyszenia zgodnie ze statutem należy szerzenie wiedzy o historii miasta Jarosławia i Regionu, promocja i ochrona zabytków oraz pamiątek przeszłości, prowadzenie działalności edukacyjnej, upowszechnianie ochrony dóbr kultury                   i sztuki. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez aktywność kulturalną   związaną                         z tradycją regionalną, utrzymywanie kontaktów i współpracy z organizacjami krajowym                       i zagranicznymi o podobnej problematyce, prowadzenie działalności wydawniczej, współdziałanie z władzami samorządowymi, instytucjami kulturalnymi i organizacjami społecznymi. Jednym z ważnych zadań Stowarzyszenia jest upamiętnianie miejsc walki męczeństwa oraz osób z nimi związanych, jak również dokumentowanie ważnych wydarzeń rocznicowych, okolicznościowych i patriotycznych. Działalność Stowarzyszenia zasadniczo skupia się na organizacji imprez cyklicznych i okolicznościowych. Do cyklicznych imprez należy zaliczyć coroczne uroczystości 14 czerwca przy tablicy na dworcu PKP|. Tablica poświęcona jest pamięci wszystkich ofiar z Jarosławia i okolic, więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Stowarzyszenie nie zapomina również o pierwszych ofiarach osób cywilnych II wojny światowej organizując uroczyste odsłonięcie tablicy na budynku dawnej rzeźni nad Sanem. Ważnym wydarzeniem było uhonorowanie pamiątkowa tablicą legionisty kpt. Serafina Dobrzańskiego na Starym Cmentarzu. Nie zapominamy o ofiarach faszyzmu, zamordowanych w lesie kidałowickim. 9 czerwca br. Stowarzyszenie zorganizowało uroczystą mszę polową z okazji 80. rocznicy rozstrzelania żołnierzy Armii Krajowej w „lesie pamięci”. Posiadamy   do wykorzystania przez zainteresowanych filmy dokumentalne, powstałe przy realizacji niektórych naszych inicjatyw m.in. „Dla Ciebie Polsko”,                               „Z Jarosławia do Auschwitz”, „Kidałowice. Zapomniana historia”, „Jestem dzieckiem wojny”, „Mój Sybir”. Do dyspozycji mamy również wystawy na temat pierwszego transportu do KL Auschwitz oraz o bohaterce, harcerce, żołnierzowi AK Czesławie Romanie Puzon ps. „Baśka”. Zachęcamy i zapraszamy do współpracy.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”