Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”: „Mój Sybir”

Jednym z celów Jarosławskiego Stowarzyszenia „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości” jest dokumentowanie ważnych wydarzeń z przeszłości i teraźniejszości na taśmie filmowej i upowszechnianie społeczności, zwłaszcza młodzieży szkolnej. Również ważnym etapem działalności jest propagowanie wiedzy o osobach z czasów II wojny światowej i ich dalszych losach.

 

Realizując powyższe cele udało się Stowarzyszeniu, pomimo krótkiego okresu działania stworzyć kilka reportaży. Pierwszym z nich był reportaż „Kidałowice. Zapomniana historia”, którego premiera odbyła się 30 sierpnia 2018 roku w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu. Kolejna premiera filmu dokumentalnego „Jestem dzieckiem wojny” miała miejsca 11 września 2019 roku również w Zespole Szkół Muzycznych. Premiera najnowszego filmu pt. „Mój Sybir”, ze względu na trwającą pandemię i związaną z nią ograniczenia odbyła się 3 grudnia 2020 roku w TVP3 Rzeszów. Film oparty jest na relacjach świadków, którzy wraz ze swoimi rodzinami przeszli przez piekło deportacji na nieludzką ziemię. Są to wspomnienia Cecylii Przetacznik, Janiny Adamkiewicz, Genowefy Babiś oraz Eugeniusza Kinasza. Głównym wątkiem filmu jest nieistniejąca już dzisiaj osada Dresina, z której 10 lutego 1940 roku NKWD wywiozło na Sybir dwanaście rodzin. Nie mieli do czego wracać. Ich domy zostały zburzone i rozgrabione. Dzisiaj na mapie próżno szukać tej miejscowości. Zniknęła z powierzchni ziemi. W filmie wystąpiła również Krystyna Kuźniar, autorka książki pt. „Golgota Wchodu”, w której zostały zawarte relacje i wspomnienia deportowanych w 1940 roku na Syberię rodzin z kolonii Dresina i miejscowości Wietlin.

Wymienione filmy powstały we współpracy z TVP3 Rzeszów i przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Wszystkich zainteresowanych działalnością naszego Stowarzyszenia oraz osoby, które chciałby obejrzeć wyżej wspominane   filmy zapraszamy na nasz profil facebookowy: Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”