Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości” – część 2

W dalszej części przedstawiamy skrótowo działalność Stowarzyszenia na przykładzie kilku wybranych inicjatyw. Rada Miasta Jarosławia 25 lutego 2019 roku podjęła uchwałę                       w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Czesławy Romany Puzon ps. „Baśka” na terenie miasta Jarosławia. Uzasadnieniem podjęcia tej decyzji była przypadająca 100 rocznica urodzin i 75 rocznica śmierci Czesławy Puzon. Stowarzyszenie włączyło się w obchody poprzez zorganizowanie 6 czerwca 2019 roku wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną im. Aleksandra Fredry uroczystego otwarcia wystawy, dotyczącej Czesławy Puzon. Wystawę połączono z projekcją   filmu pt. „Kidałowice zapomniana historia”. 9 czerwca 2019 roku Stowarzyszenie zorganizowało uroczystą mszę polową w Kidałowicach, której przewodniczył metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal w asyście archiprezbitera jarosławskiego księdza prałata Andrzeja Surowca. 22 listopada 2019 roku w dniu 110 rocznicy urodzin płk Franciszka Przysiężniaka ps. „Ojciec Jan” Stowarzyszenie zorganizowało w kościele                       oo. Reformatów uroczystą mszę prowadzoną przez archiprezbitera jarosławskiego księdza   prałata Andrzeja Surowca. Dalszy ciąg uroczystości nastąpił na Starym Cmentarzu przy grobowcu „Ojca Jana”. Następnie w budynku biblioteki PWSTE odbyła się prelekcja dotycząca losów Franciszka Przysiężniaka. 14 czerwca 2020 roku przypadła 80 rocznica wyjazdu pierwszego transportu do KL Auschwitz. Po uroczystościach przy tablicy pamiątkowej na dworcu PKP dalszy ciąg uroczystości nastąpił w dawnym budynku siedziby Gestapo, obecnie Powiatowego Urzędu Pracy. Były więzień aresztu na Gestapo Kazimierz Kopeć przeciął symboliczna wstęgę, otwierając wystawę w odnowionych piwnicach po byłych celach więziennych .Uroczystość zorganizowało Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości” we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej oddział w Rzeszowie oraz Starostwem Powiatowym w Jarosławiu.

Stowarzyszenie prowadzi również dział dokumentalny, archiwizując materiały z powiatu jarosławskiego, dotyczące kampanii wrześniowej, działalności organizacji niepodległościowych w okresie okupacji niemieckiej, losów żołnierzy AK- ZWZ, zamordowanych i rozstrzelanych przez Gestapo, NKWD, UB, miejsc pamięci narodowych i innych. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich chętnych do współpracy, zarówno osób indywidualnych jak i instytucji, wystarczy tylko zgłosić swój udział.

cdn.

Jarosławskie Stowarzyszenie „Ocalić Przeszłość dla Przyszłości”