Jarosławski Rynek bez samochodów

Rynek w Jarosławiu przestaje pełnić funkcję drogi publicznej. Ma służyć pieszym, a wjazd samochodów jest możliwy tylko w szczególnych sytuacjach.

 

– Ze względu na swój charakter i zagospodarowanie oraz ograniczenia wjazdu pojazdów, ul. Rynek nie spełnia warunku ogólnodostępności, niezbędnego dla drogi publicznej. Nie ma wydzielonej jezdni, chodników i poboczy. Stanowi centralny plac miasta, z fontanną, ławkami i ogródkami gastronomicznymi. Tu odbywają się jarmarki, wystawy, wypoczywają mieszkańcy i przeważają piesi. Plac nie spełnia wymogów drogi – tak uzasadniają władze miasta pozbawienie głównego placu Jarosławia charakteru ogólnodostępnej drogi.

– Nie mówimy o całkowitym braku ruchu. Każda przyrynkowa kamienica ma dojazd od zaplecza. Nie likwidujemy dostawy towarów. Do godz. 10 będzie można wjechać. Będzie można wjeżdżać także w określonych sytuacjach – tłumaczył Waldemar Paluch, burmistrz Jarosławia, zaznaczając że dostęp do Hali Targowej nie jest związany z samym wyłączonym z ruchu placem.

erka