Jarosławski przystanek Tour de Konstytucja

We wtorek, 23 sierpnia na jarosławskim Rynku zebrało się kilkudziesięciu uczestników wydarzenia Tour de Konstytucja, czyli objazdu po kraju z rozmowami o Konstytucji RP, prawach człowieka i demokracji. Jarosław był 68, przedostatnim przystankiem przed wielkim finałem zorganizowanym w minioną sobotę w Warszawie.

 

Tour de Konstytucja to cykl spotkań organizowanych we wszystkich regionach Polski, angażujący społeczności lokalne. Przystanek w Jarosławiu poprzedziło spotkanie w Sanoku. Ostatnie było w Chełmie. – Spotkania są z założenia apartyjne i ponad podziałami politycznymi. Biorą w nim udział, oprócz samych obywateli, przedstawiciele środowisk prawniczych- adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy i sędziowie, a to wyklucza jakiekolwiek zaangażowanie polityczne lub partyjne – podkreślają organizatorzy.

W Jarosławiu gościła Danuta Przywara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Bartosz Opaliński, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie oraz sędzia Waldemar Żurek ze Stowarzyszenia Sędziów Themis. Spotkanie prowadził Robert Hojda, pomysłodawca i organizator wydarzenia. Rozmawiano o Konstytucji, Unii Europejskiej, Karcie Praw Podstawowych i prawach człowieka. W zgromadzeniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Nad wydarzeniem czuwa Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych.

erka