Wykład „Galicja w polityce Austro–Węgier 1867–1918” prof. Waldemara Łazugi.

Jarosławski Festiwal Historyczny

Na mapie jarosławskich wydarzeń kulturalnych zagościła nowa inicjatywa – „Trzy Bramy – Jarosławski Festiwal Historyczny”. Nazwa wydarzenia nawiązuje do trzech historycznych bram miasta.

 

Wydarzenie rozpoczęło się 16 września i potrwa do 2 października. Obejmuje cykl weekendowych popularno-naukowych wykładów, warsztaty gwary lwowskiej, jidysz i kaligrafii, a także spacer śladami jarosławskiej secesji. Dodatkowo, festiwalowi towarzyszy specjalnie przygotowana wystawa plenerowa. Wydarzenie zakończy koncert C.k. Kapeli zatytułowany „Walc, sztajer, kołomyjka”.

– Celem festiwalu jest upowszechnianie wiedzy historycznej w jej wymiarze lokalnym, zakorzenionym w historii Polski. W swej warstwie merytorycznej pierwsza edycja festiwalu skupia się na czasach przełomu XIX i XX wieku. Był to jeden z najważniejszych okresów w dziejach Jarosławia, który przeżył wówczas wielki „bum rozwojowy”. Okres ten zbiega się w czasie z rozkwitem takiej formy komunikacji, jaką była pocztówka – informują organizatorzy tego wydarzenia.

W ramach tego wydarzenia w piątek, 16 września w Wielkiej Izbie kamienicy Orsettich odbył się wykład prof. Jacka Wojtysiaka pt. „Przeszłość, pamięć, tradycja – czy naprawdę ich potrzebujemy?”. Następnego dnia o „Galicji w polityce Austro–Węgier 1867–1918” opowiadał prof. Waldemar Łazuga. Zaś w niedzielę uczestnicy tego wydarzenia wysłuchali prelekcji prof. Andrzeja Chwalby pt. „Między polskim patriotyzmem a habsburskim lojalizmem – sylwetka Michała Bobrzyńskiego i krakowskich konserwatystów”

Zaś w sobotę, 24 września dr Rafał Kolano z jarosławskiego Muzeum oraz Arkadiusz Sołtysik z rzeszowskiego oddziału IPN opowiadali o relacjach, jakie panowały na naszych terenach pomiędzy Polakami, a zamieszkującymi tu Rusinami/Ukraińcami oraz Żydami. W niedzielę, 25 września, dr hab. Grażyna Stojak przedstawiła ciekawe dzieje pierwszorzędnego galicyjskiego fotografa – Berla Hennera, który również działał w Jarosławiu, zaś Barbara Babraj, emerytowana kustosz Biblioteki Jagiellońskiej, odkryła przed słuchaczami jarosławskie wątki życia i twórczości Henryka Sienkiewicza.

Realizacja festiwalu możliwa jest dzięki otrzymaniu przez Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich dotacji w ramach programu Muzeum Historii Polski – „Patriotyzm Jutra”.

 

EK, fot. org.