Jarosławska szóstka proekologicznie

Szkoła Podstawowa nr 6 w Jarosławiu od lat prowadzi działania mające na celu kształtowanie postaw proekologicznych. Nie tylko uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Edukacyjna Sieć Antysmogowa, dzięki któremu można na bieżąco monitorować stan powietrza w okolicy Rynku, ale także realizuje projekt „Eko-źródełko zdrowia i wiedzy” we współpracy z Funduszem Naturalnej Energii w Operatorze Gazociągów Przemysłowych Gaz – System S.A.

 

– Głównym zadaniem podczas prowadzonych działań jest m.in. zachęcane uczestników do pogłębiania wiedzy o otaczającym ich świecie, mobilizowanie do zachowań sprzyjających ochronie przyrody we własnym otoczeniu, kształtowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska oraz poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, szczególnie w zakresie oszczędzania wody i ogrzewania mieszkań – mówią koordynatorzy projektu.

Projekt przewiduje szereg działań, takich jak warsztaty dla uczniów i rodziców, prezentacje multimedialne, konkursy plastyczne, konkursy wiedzy oraz bieg terenowy. Istotnym jego elementem jest kształtowanie u dzieci nawyku monitorowania jakości powietrza.

Wymierną korzyścią dla uczniów jest także montaż oczyszczaczy powietrza w wybranych klasach, które w znaczący sposób wpływają na jakość funkcjonowania dzieci w szkole. Ma to szczególnie znaczenie w okresie grzewczym, kiedy powietrze w Jarosławiu jest najbardziej zanieczyszczone. Dodatkowym działaniem edukacyjnym projektu jest wzrost świadomości uczniów i rodziców z zakresu ochrony zasobów wodnych i współpraca z MPWiK – działem produkcji i uzdatniania wody. W planach szkoły jest również zamontowanie poidełka, zachęcającego uczniów do spożywania świeżej, filtrowanej wody.

W ostatnim czasie przed budynkiem szkoły zainstalowano także urządzenie do obserwacji zjawisk atmosferycznych. Za jego pomocą dzieci będą dokonywać dobowego pomiaru opadów oraz będą wykonywały doświadczenia, które pozwolą znaleźć odpowiedzi na nurtujące je pytania.

 

EK, fot. org.