Jak kontenery socjalne mogą pomóc ubogim?

Do niedawna szeroko rozpowszechniona była opinia negująca kontener jako miejsce w którym można mieszkać. Jednak wraz z podwyższeniem standardów bytowych kontenerów – uległo to zmianie. Powstała w oparciu o to koncepcja użycia kontenera do celów socjalnych – to znaczy szeroko rozumianej pomocy osobom ubogim. Jak więc socjalne kontenery pomóc mogą osobom tego potrzebującym? O tym w niniejszym artykule.

 

Kontenery socjalne – gmina a powinność pomocy ubogim

Wedle obowiązującego w Polsce prawa: gmina zobowiązana jest nieść szeroko rozumianą pomoc osobom bezdomnym i biednym. Mówi o tym precyzyjnie art. 17 ustęp 1 punkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku: „do zadań gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnianie posiłku, oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.”

Żeby sprostać poniższemu zadaniu urząd gminy posiadać musi odpowiednią infrastrukturę przeznaczoną do niesienia pomocy osobom jej potrzebującym – a precyzyjniej mówiąc: urząd gminy potrzebuje kontenerów socjalnych.

Kontenery socjalne – niskie ryzyko inwestycji

Na szczęście Urząd Gminy nie jest jedyną instytucją obowiązaną do niwelowania ubóstwa. Podobne zadania spełniają także wszelkie organizacje charytatywne, czy specjalnie przeznaczone do tego rządowe. Elementem tyczącym się ich wszystkich będą ogromne korzyści z eksploatowania kontenerów socjalnych.

Zacznijmy od najbardziej jaskrawego tego przykładu, którym oczywiście jest znacznie niższy koszt eksploatacji kontenerów socjalnych, niż zwykłych, murowanych budynków. Innymi słowy sprowadzi się to do znacznie niższego ryzyka całej inwestycji, niż w przypadku bardziej standardowych rozwiązań.

 

Kontenery socjalne a mobilność

Kolejną przewagą kontenera socjalnego nad murowanym budynkiem przeznaczonym na cele socjalne jest fakt mobilności tego pierwszego rozwiązania – kontener socjalny można bowiem łatwo i szybko transportować. Daje nam to możliwość oddawania go do użytku tam, gdzie na chwilę obecną jest najbardziej potrzebny – a to przy wykorzystaniu minimalnych sił i środków. Kontenery socjalne uznać więc należy za rozwiązanie ze wszech miar elastyczne, a co za tym idzie – wygodne.

 

Kontenery socjalne a budownictwo modułowe

Kontenery socjalne można ponad to łączyć ze sobą w dowolny sposób. Taki efekt osiąga się dzięki budownictwu modułowemu – kiedy to nowopowstała konstrukcja składa się z dodawanych do całości – gotowych już segmentów. Jest to więc rozwiązanie bardzo tanie dla instytucji odpowiedzialnej za pomoc ubogim – a także w ogromnym stopniu podwyższające warunki bytowe korzystających z nich osób.

 

Podsumowanie

Można więc wnioskować, że niebawem kontenery socjalne przejmą ciężar niwelowania ubóstwa od przeznaczonych do tego budynków murowanych. Warto więc wybierać tylko najlepsze firmy, które oferują sprzedaż, bądź wynajem kontenerów socjalnych.

Źródło: Mastertec