Inwestycje za 37 mln złotych

Burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch spotkał się w ubiegłym tygodniu z dziennikarzami, by omówić plany inwestycyjne miasta w bieżącym roku. Najważniejsze, według niego, to przebudowa płyty Rynku oraz ul. Kraszewskiego, budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Grodziszczańskiej i Pogodnej, budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, modernizacja stadionu miejskiego i zakończenie budowy mieszkań komunalnych.

 

Paluch przeanalizował też dochody miasta wpisywane w siedem ostatnich budżetów Jarosławia, czyli w okresie pełnienia przez niego funkcji włodarza miasta. Zauważył, że obecny plan finansowy z wydatkami na poziomie 214 mln zł dwukrotnie przewyższa rozchody z początku kadencji. Przypomniał także, że przyjęto deficyt w wysokości niemal 19 mln zł ma być pokryty z ubiegłorocznej nadwyżki budżetowej wynoszącej 4,6 mln zł, 3,8 mln zł wolnych środków oraz kredytu w wysokości 10,4 mln zł. Przy czym planowany kredyt nie musi być zrealizowany. Przedstawiając strukturę wydatków W. Paluch zwrócił uwagę, że inwestycje zajmują trzecie miejsce i wyprzedzają je tylko wydatki na oświatę i sprawy społeczno-rodzinne.

Duże zadania

Zakończenie przebudowy płyty Rynku, jednego z najważniejszych zadań inwestycyjnych Jarosławia ma nastąpić w listopadzie. Według planów miasto wyda na to w tym roku 7,6 mln zł. Wykonawca czeka z przebudową ul. Kraszewskiego na zakończenie modernizacji ul. Grunwaldzkiej, by nie doprowadzić do komunikacyjnego chaosu w centrum miasta. W tym roku zostaną wykonane prace o wartości 5,3 mln zł. Całość będzie kosztować 8,8 mln zł z 3 mln zł dofinansowania. Zakończenie przebudowy w następnym roku. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Grodziszczańskiej i Pogodnej pochłonie w tym roku 4,6 mln zł. Całkowity koszt jest szacowany na 9 mln zł, w tym dofinansowanie wyniesie 4,5 mln zł. Kolejne zadanie to rozpoczęcie budowy PSZOK. Punkt powstanie na terenie byłej cegielni przy ul. Krakowskiej. W tym roku zostaną wykonane prace o wartości 2,8 mnl zł. Łącznie budowa będzie kosztować 6 mln zł z 3,3 mln zł dofinansowania.

Do większych zadań inwestycyjnych burmistrz zaliczył prace przy stadionie miejskim. Tam łączna wartość przebudowy zamyka się w kwocie 14 mln zł. W. Paluch zaznaczył, że planowane są kolejne prace w obrębie stadionu. W tym roku zostanie zakończony budynek komunalny przy ul. Wróblewskiego. Koszt prac wykończeniowych oszacowano na 1,7 mln zł. W budynku będzie 15 mieszkań przeznaczonych dla rodzin o nienajlepszej sytuacji materialnej. Do zadań z większymi wydatkami należy też dokończenie remontu muru oporowego przy ul. Podgórze. Przeznaczono na to 450 tys. zł. Do tych inwestycji dochodzą także zaplanowane w każdej dzielnicy na kwotę 1 mln zł prace, o których zdecydowali mieszkańcy.

Burmistrz zauważył też, że okres pandemii wpłynął na zmniejszenie podatków i opłat lokalnych wpływających do kasy miejskiej. W ubiegłym roku dochody były mniejsze o pół mln zł z tytułu zwolnień z podatków i ponad 600 tys. zł z tytułu zwolnień z czynszów.

erka