Inwestycje na drogach powiatu

W piątek, 28 sierpnia zakończył się odbiór techniczny prac na powiatowej drodze Sośnica – Zadąbrowie. Powstała także nowa nawierzchnia w Wetlinie I oraz chodnik w Miękiszu Nowym.

 

Odcinek o długości blisko 2 kilometrów, istniejącej, ale będącej w nie najlepszym stanie drogi, całkowicie odmienił swój wygląd. Koszt inwestycji wyniósł 3,6 mln złotych, przy 80% wsparciu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Przy inwestycji, z powiatem jarosławskim współpracowała gmina Radymno.

– Jezdnia została poszerzona z 4 do 6 metrów, na całej długości powstał także chodnik – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot.

Zwiększono także nośność drogi.

– Przejmie ona ruch z pobliskiej kopalni żwiru i piasku w Sośnicy, omijając Święte i Radymno – wyjaśnia Janusz Obłoza, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu. Ta inwestycja była również ważna ze względu na to, że jest to bardzo ważny trakt dla miejscowych przedsiębiorców rolnych, korzystających z ciężkiego sprzętu rolniczego.

Ostatnimi dniami zakończył się także remont drogi w miejscowości Wietlin I oraz budowa chodnika w Miękiszu Nowym. Inwestycje powiatu we współpracy z gminą Laszki pochłonęły ok. 350 tys. zł.

Opr. EK, fot. Starostwo