Imponujące wyniki egzaminu u Sióstr Niepokalanek

Wyniki egzaminu ósmoklasisty uczniów Szkoły Podstawowej Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu są w tym roku imponujące. Pomimo utrudnionych warunków przygotowań spowodowanych panującą pandemią, ósmoklasiści doskonale poradzili sobie z zadaniami i na tle wyników miejskich, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych uzyskali znacznie wyższe rezultaty.

 

Szkoła, oprócz wyników procentowych, klasyfikowana jest w tzw. dziewięciostopniowej skali stanikowej (stanin 9 jest najwyższy – przyp. Red.). Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym informuje o pozycji, jaką zajmuje dana placówka na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. – Nasi uczniowie z języka polskiego i języka angielskiego uzyskali najwyższy wynik w skali staninowej 9. Doskonały jest również wynik z matematyki – cieszą się w SP Sióstr Niepokalanek. Dla porównania średni, procentowy wynik z matematyki jaki uzyskali uczniowie SPSN wynosi 66, w gminie miejskiej Jarosław 47, w powiecie jarosławskim 44, w województwie podkarpackim 49, a w całej Polsce 47. Podobnie było w przypadku języka polskiego: SPSN 76, gmina Jarosław 60, powiat jarosławski 58, województwo 62, kraj 60 oraz w przypadku języka angielskiego: SPSN 89, gmina Jarosław 66, powiat 60, województwo 65, kraj 66. Świadczy to o bardzo wysokim poziomie nauczania w szkole. – Takie wspaniałe efekty są owocem wytężonej pracy zarówno uczniów, jak i nauczycieli – mówią w SPSN.

Opr. tst