Honorowy obywatel Kańczugi

W czwartek, 1 lipca odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Kańczudze, podczas której nadano tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kańczuga ks. prałatowi Wojciechowi Pacowi, dziekanowi dekanatu kańczuckiego.

 

Ks. prał. Wojciech Pac funkcję proboszcza Parafii pw. św. Michała Archanioła objął w 2011 roku. Wówczas został też mianowany dziekanem dekanatu kańczuckiego.

Wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kańczuga został złożony 25 lutego br. Rada przyjęła go jednogłośnie.

– Największą działalnością ks. prał. jest troska o duchowy i religijny stan parafii. Jednak od czasu objęcia wyżej wymienionej funkcji podejmował także działania i inicjatywy zmierzające do upowszechnienia wśród lokalnej społeczności wiedzy historycznej, renowacji kańczuckiego kościoła, a także innych budynków parafialnych oraz budowy dzwonnicy – czytał w uzasadnieniu wniosku radny Marek Dyrkacz.

Ks. prałat przyczynił się także do odnowienia nieruchomości w centrum miasta, należących do parafii kańczuckiej, w których teraz prowadzona jest działalność usługowa. Niektóre z nich służą także jako mieszkania dla mniej zamożnych osób.

Radni zaznaczyli, że ks. prał. W. Pac dba o pozytywny wizerunek nie tylko parafii, ale także całego miasta i gminy oraz udziela wszelkiej pomocy mieszkańcom, którzy się do niego zwrócą. Podkreślali, że odkrycia historyczne w Kościele, które dokonały się w ciągu ostatnich dziesięciu lat, rozsławiły miejscowość i zwróciły uwagę znawców sztuki i historyków.

Po nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kańczuga ks. prał. W. Pac podziękował za otrzymane wyróżnienie.

– Nie traktuję tego wyróżnienia jak pochwałę i stan spoczynku, ale jako zachętę do dalszych działań – mówił, nie kryjąc wzruszenia. Wspomniał, jak trafił na ziemię kańczucką i jak bardzo się z nią zżył.

Głos zabrali również zaproszeni goście. W sesji uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz, duchowieństwa, służb mundurowych oraz mama ks. prałata.

 

EK