Uczestnicy obozu Tryńcza 1958.

Harcerskie wakacje dawniej

Wraz z początkiem wakacji przeworskie muzeum wspomina organizowane w latach 50. ubiegłego wieku obozy harcerskie.

 

„Nadszedł wreszcie czas obozu. W Tryńczy od 22 czerwca do 20 lipca 1957 roku znalazło się 70 osób młodzieży harcerskiej męskiej i żeńskiej, aby pod namiotami zażywać radości życia harcerskiego, aby pod wodzą doświadczonych instruktorów harcerskich nabrać sił do pracy we własnych drużynach i we własnym środowisku. Komendantem obozu został mianowany dh Trybalski Leon jako najbardziej doświadczony w zagadnieniach harcerskich.”

„W roku 1958 postanowiono zorganizować obóz letni w Tryńczy wzorem roku ubiegłego jako szkołę zastępowych. Równocześnie wysunęła się koncepcja zorganizowania obozu harcerskiej służby zdrowia jako formy jeszcze niespotykanej, a przygotowującej harcerskich instruktorów samarytańskich.” – L. Trybalski, Organizacja Harcerska i późniejsze harcerstwo, 1969. (Opracowanie udostępnione przez Jadwigę Mirkiewicz)

 

Muzeum w Przeworsku