Grób Wrońskiego odnowiony

Rozpoczęta przed laty zbiórka na odnowę grobowca dawnego dyrektora ówczesnego Zespołu Szkół Zawodowych przyniosła skutki.

 

Pani Halina Hebda, inicjatorka całego przedsięwzięcia, które było prowadzone wraz z byłymi uczniami Stanisława Wrońskiego oraz Jego rodziną. Halina pragnie podziękować wszystkim darczyńcom. – Trzeba pokazać, że te pieniądze nie zostały zmarnotrawione – podkreśla kobieta pokazując zdjęcie odnowionej mogiły znajdującej się na Starym Cmentarzu w Jarosławiu. O zbiórce pisaliśmy już w numerze 35 z 2016 roku Gazety Jarosławskiej.

Zbiórka się zakończyła, co nie znaczy, że to ostatni zaniedbany obiekt tego typu w tamtym miejscu. Warto w tym miejscu wspomnieć o cyklicznej zbiórce na rzecz zabytkowych nagrobków Starego Cmentarza odbywającej się w Jarosławiu. Organizowana jest co roku, 1 listopada, od ponad 25 lat. To cmentarzysko sięgające swymi początkami schyłku XVIII w. jest jedną z najstarszych pozamiejskich nekropolii w Europie. Warto o tym pamiętać.