Gra miejska o Przeworsku

W sobotę, 15 czerwca, na terenie miasta rozegrana została gra, dzięki której jej uczestnicy mogli połączyć aktywność fizyczną ze zdobywaniem wiedzy o Przeworsku.

 

W grze wzięły udział zarówno rodziny, jak i uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Zespoły otrzymały na starcie plan Przeworska z zaznaczonymi punktami kontrolnymi, do których musiały dotrzeć i potwierdzić swoją obecność perforatorem umieszczonym przy lampionie oraz w odpowiednim polu karty startowej wkleić opis miejsca, w którym znajduje się punkt kontroli. Opisy miejsc znajdowały się w załączonej kopercie. Na wykonanie zadania zespoły miały 45 minut. Za każde prawidłowe zestawienie opisu z miejscem zespół otrzymywał punkty. Do odnalezienia było 5 punktów kontrolnych.

Następnym etapem były gry zręcznościowe, gdzie uczestnicy gry mieli możliwość zdobycia kolejnych punktów oddając strzały na strzelnicy biatlonowej z karabinków ASG, strzelając z łuków oraz z symulatora laserowego do tarczy.

Organizatorem imprezy był Miejski Ośrodek Kultury w Przeworsku przy współudziale Szkoły Podstawowej Nr 2 w Przeworsku. Wydarzenie patronatem honorowym objął Leszek Kisiel Burmistrz Miasta Przeworska. Projekt został dofinansowany ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu

Dotacyjnego „Niepodległa” .

DP/MOK Przeworsk