Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Jagielle

Chociaż pogoda płatała trochę figle, to i tak udało się zorganizować w Jagielle zawody pożarnicze.

Do konkurencji przystąpiło siedem drużyn męskich, jedna żeńska i dwie młodzieżowe. Druhowie wzięli udział w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach bojowych, a poszczególne oddziały uplasowały się na miejscach: 1. OSP w Jagielle, 2. OSP Gorzyce, 3. OSP Ubieszyn, 4. OSP Gniewczyna Łańcucka, 5 OSP Tryńcza, 6. OSP Gniewczyna Tryniecka, 7. OSP Głogowiec. Pierwsze miejsce w grupie żeńskiej „C” zajęła OSP Tryńcza. Podczas zawodów wręczone zostały odznaczenia za wysługę lat dla pożarnictwa: Dariuszowi Gurak – 20 lat, Markowi Drzystek – 25 lat, Stefanowi Darzyckiemu – 45 lat i Stanisławowi Gurak – 50 lat.

Wręczono także podziękowania dla najstarszych strażaków za długoletnią służbę w szeregach jednostki OSP Jagiełła. Dla Stanisława Pruchnickiego i Józefa Tytuły.

Na ręce uczestników i organizatorów podziękowania oraz gratulacje złożył Prezes ZOSP RP druh Ryszard Jędruch, na co dzień wójt Tryńczy, jednocześnie życząc wszystkim kolejnych sukcesów.

Red.