Gminna kasa rozdzielona

Rada Gminy Pawłosiów jednogłośnie przyjęła budżet gminy na 2021 r. Dochody zaplanowano w wysokości 39 mln zł. Wydatki mają przekroczyć 40 mln zł. W znacznej większości będą to bieżące koszty funkcjonowania samorządu, które przekroczą 37 mln zł.

 

W budżecie na bieżący rok największe wydatki stanowią świadczenia rodzinne, wychowawcze i opieka społeczna, na które zabezpieczono kwotę w wysokości ponad 14 mln zł. Wydatki na funkcjonowanie oświaty pochłoną 9,7 mln zł, a na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono 323 tys. zł.

Wójt Mariusz Reń dziękując radnym za przychylenie się do planu budżetu zwrócił uwagę, iż współpracę w ubiegłym roku cechowała życzliwość i jednomyślność. Stwierdził, że takie relacje dają duży komfort pracy.

Na budżetowej sesji przyjęto również uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2021-2028, uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru granic Aglomeracji Wierzbna. Zaplanowano także roczną pracę rady i stałych komisji.

opr. erka