Gawrony brudzą w parku

Problem gawronów w kańczuckim parku jest dobrze znany mieszkańcom miasta od lat. Ptaki zanieczyszczają odchodami ławki, chodniki, samochody i przechodniów. Do tego ogromnie hałasują. Park nie jest już miejscem, gdzie można w spokoju odpocząć i cieszyć się zielenią. Czy coś w tej kwestii ma szansę się zmienić?

 

O tym, że problem się pogłębia, a samych ptaków przybywa poinformował przewodniczący Zarządu Osiedla Parkowe, a od niedawna radny miejski, Mirosław Hajnosz.

Jest to jedyny park w Kańczudze, pomiędzy dwoma dużymi osiedlami. Zabrudzone są nie tylko ławki i alejki spacerowe w parku, ale też chodnik w pobliżu Zespołu Szkół w Kańczudze i dachy prywatnych domów. W 2021 roku odbyła się wizja lokalna, na podstawie której mieliśmy wydaną pozytywną decyzję zezwalającą płoszyć gawrony, ale od tej decyzji odwołał się ornitolog – informuje M. Hajnosz zapewniając, że dalej będzie przyglądał się sprawie. Radny zauważył też, że po jego interwencji na ostatniej sesji, ławki zostały umyte. Jak jednak łatwo się domyśleć, jest to rozwiązanie krótkoterminowe.

Brak możliwości płoszenia gawronów, a więc działań na rzecz ograniczenia populacji gawronów, jest bardzo uciążliwy nie tylko ze względu na hałas, ale tez walory estetyczne, nie możemy też zapominać o ryzyku zagrożenia epidemiologicznego – podkreśla radny.

 

Odwołali się od decyzji

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze zapewnia, że nie lekceważy problemu. Do tej pory podejmował działania w tej sprawie, w której jednak obecnie panuje impas.

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga 13.04.2021 r. złożył wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazu umyślnego płoszenia w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną tj. gawron (corvus frugilegus). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie 13.09.2021 r. wydał decyzję zezwalającą na odstępstwa od zakazu umyślnego płoszenia lub niepokojenia w obrębie dz. nr ewid. 1594 na terenie m. Kańczuga. W dniu 12.10.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie przekazał do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie odwołanie złożone przez Towarzystwo Ochrony Przyrody. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 28.04.2022 r. wydał decyzję uchylającą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 13.09.2021 r. w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia Organowi I instancji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 14.02.2023 r. wydał decyzję odmawiającą Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kańczudze na odstępstwa od zakazu umyślnego płoszenia lub niepokojenia w obrębie dz. nr ewid. 1594 na terenie m. Kańczuga – informuje Paweł Mucha, kierownik Referatu Gospodarowania Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze.

W dniu 28.02.2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy w Kańczudze złożył odwołanie od decyzji z 14.02.2023 r., jednak Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie kilka miesięcy później wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z 14.02.2023 r. Urząd jednak nie poddaje się. W okresie zimowym, na zlecenie urzędu strącane są wszystkie gniazda gawronów. Ponadto, w najbliższych dniach ma zostać złożony ponowny wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu umyślnego płoszenia zwierząt objętych ochroną. Być może tym razem się uda.

DP