Gala Wolontariatu 2022

W poniedziałek, 5 grudnia na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu odbyła się „Gala Wolontariatu 2022”.

 

Gala została zorganizowana z okazji Światowego Dnia Wolontariusza jako uhonorowanie około dwustu wolontariuszy z powiatów: jarosławskiego, przeworskiego i lubaczowskiego.

Uczestników tego wydarzenia powitała Teresa Krasnowska, prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia, która podziękowała wszystkim młodym ludziom za aktywność i zaangażowanie w pracę na rzecz innych. Głos zabrali również zaproszeni goście kierując na ręce członków Szkolnych Kół Wolontariatu oraz ich opiekunów wiele ciepłych słów. Po zakończeniu części oficjalnej młodzież miała możliwość spotkania z Janem Melą ambasadorem Korpusu Solidarności i prezesem Fundacji Ponad Horyzonty, który opowiedział historię swojego życia.

Następnie Monice Cholewie, koordynatorce Lokalnego Centrum Wolontariatu z Zespołu Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiu wręczona została statuetka wolontariusza roku 2022. Statuetki otrzymały też wszystkie zrzeszone w koalicji kluby i koła wolontariatu. Każdy z ponad 200 wolontariuszy otrzymał imienne, pamiątkowe podziękowanie za swoją aktywność. W gronie narodzonych znalazły się: SP nr 1, nr 4 oraz nr 11 w Jarosławiu, Szkolne Koła Wolontariatu działające przy SP nr 6 oraz 7, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Jarosław, ZSI w Jarosławiu, ZSPOW w Jarosławiu, ZSTiO w Jarosławiu, Lokalne Centrum Wolontariatu w ZSSiB w Jarosławiu, Szkolne Koło Wolontariatu działające przy I LO w Jarosławiu, ZSDGiL w Jarosławiu, Akademickie Centrum Wolontariatu przy PWSTE, Stowarzyszenie EM –ART, SP w Roźwienicy, SP w Mołodyczu, Szkolna Grupa Wolontariuszy przy I LO w Przeworsku, SP w Łukawcu, SP w Studzianie, Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia oraz Stowarzyszenie Folkowisko Gorajec.

Po otrzymaniu nagród i wysłuchaniu podziękowań młodzi wolontariusze wzięli udział w grach i zabawach mających na celu integrację szkolnych klubów.

 

EK, fot. org.