Umowę zapewniającą sfinansowanie działań aktywizujących w jarosławskim PUP podpisała dyrektor Ewelina Olejarz.

Fundusze dla poszukujących pracy

Powiatowe Urzędy Pracy w Jarosławiu i Przeworsku otrzymały dofinansowanie na aktywizację zawodową bezrobotnych. Jarosławski urząd przeznaczy na te działania ponad 8,6 mln zł, przeworski niemal 7 mln zł. Umowy podpisano końcem kwietnia w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie.

 

Pieniądze pochodzą z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Będą przeznaczone m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia, prace interwencyjne, staże oraz doposażenia stanowisk pracy. PUP w Jarosławiu otrzymał na te zadania 8 631 962, 65 zł, PUP w Przeworsku 6 924 334,18. W województwie podkarpackim z finansowania skorzystało 21 powiatowych urzędów pracy.

Informacje o uruchamianych formach aktywizacji oraz o już prowadzonych działaniach są dostępne na stronach internetowych urzędów; https://jaroslaw.praca.gov.pl/ i https://przeworsk.praca.gov.pl/.

erka/Fot. WUP Rzeszów