Fundacji im. H. i T. Zielińskich podsumowała 30 lat działalności

W czwartek, 12 maja Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu obchodziła swoje 30-lecie. Uroczysta gala była okazją do wręczenia Krzyżów Zasługi oraz kolejnych stypendiów dla kilkudziesięciu uczniów i studentów pierwszego roku.

 

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono Stanisława Kiełbowicza, a Srebrnym Krzyżem Zasługi ks. Mariana Bocho, którzy związani są z fundacją od początku jej istnienia. Krzyże Zasługi, przyznane przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP, wręczyła odznaczonym Jolanta Sawicka, wicewojewoda podkarpacka.

Władze fundacji, które reprezentował prezes Marek Puzio, z okazji jubileuszu przyznały pamiątkowe statuetki (imienia Fundacji oraz imienia gen. Zygmunta Zielińskiego). Otrzymali je: wicewojewoda Jolanta Sawicka, prof. Rafał Dańko, prorektor AGH, Stanisław Kłopot, starosta jarosławski, Dariusz Tracz, wiceburmistrz Jarosławia, ks. prał. Andrzej Surowiec, ks. Grzegorz Delmanowicz, prof. Bronisław Barchański, prof. Anna Siwik, Jarosław Pagacz, Stanisław Kiełbowicz, Adam Tomaszewski, Tomasz Petry, Bogdan Wołoszyn, Ewa Pietraszek, Rzeszotary oraz Wojskowe Centrum Rekrutacji w Jarosławiu (d. WKU).

Nie obyło się bez przemówień zaproszonych gości. Kilka słów do zebranych skierował m.in. starosta Stanisław Kłopot.

– Obchody 30-lecia istnienia Fundacji im. Heleny i Tadeusza Zielińskich są okazją do wzruszeń i refleksji. Zwłaszcza przez wzgląd na charakter działalności Waszej organizacji, ponieważ niosła i nadal niesie szlachetną pomoc uzdolnionym, wyróżniającym się uczniom. Obok wsparcia materialnego, drugim bardzo ważnym wymiarem działalności Fundacji jest motywacja. Otrzymując stypendium za swoje osiągnięcia, młody człowiek otrzymuje jednocześnie jednoznaczny przekaz, że wysiłek intelektualny jest ceniony, że czas poświęcony na naukę wymiernie procentuje – mówił.

Fundacja jest organizacją pozarządową pożytku publicznego, znaną w środowisku lokalnym głównie z pomocy materialnej uzdolnionej i wyróżniającej się młodzieży. W ciągu wspomnianych 30 lat fundacja wypłaciła 2876 stypendiów dla uczniów i studentów na łączną sumę ponad 2.227.700 zł. Fundacja nieustannie niesie również pomoc osobom starszym, przewlekle chorym, bezdomnym, ubogim, niezdolnym do samodzielnej egzystencji oraz organizacjom i instytucjom, które takimi osobami się opiekują.

Uroczystą galę uświetniły występy uczniów i nauczycieli z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu.

 

Opr. EK, fot. starostwo.