Forum wychowawcze w „katoliku”

Początkiem grudnia w Publicznym Katolickim Liceum Ogólnokształcącym Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu zorganizowano II Forum Wychowawcze „Wspólna troska”. W tym roku mottem przewodnim były słowa Anny Jenke – „aby dojść do celu należy kroczyć drogą Prawdy, Dobra i Piękna”.

 

Ze względu na sytuację epidemiczną tegoroczne spotkanie odbyło się w formule online. Forum było okazją do wzajemnej wymiany myśli i doświadczeń w celu rozwiązywania pojawiających się problemów wychowawczych w życiu młodzieży, do pogłębionego spojrzenia na sprawy dotyczące wychowania do wartości.

Inicjatorem forum był ks. Łukasz Buczek, pierwszy dyrektor jarosławskiego katolika. On określił jego formułę i cel. Tegoroczne prowadził ks. dr Grzegorz Delmanowicz, obecny dyrektor Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Gościem forum był ks. prałat Marian Bocho, proboszcz parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, która jest organem prowadzącym dla liceum. Postać Anny Jenke przybliżyła Służebniczka Starowiejska s. Bernadeta Lipian.

Ostatnim akcentem forum było podsumowanie konkursu poetyckiego „Aby dojść do celu, trzeba iść drogą Prawdy, Dobra i Piękna” przez Beatę Bałendo, nauczycielkę języka polskiego. Autorką zwycięskiego utworu jest Małgorzata Stępień, uczennica kl. VII w Zespole Szkół w Zarzeczu.

erka/org.