Finał akcji na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z Orzechowiec

Sukcesem zakończyła się akcja charytatywna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, której organizatorem od kilku lat jest mgr Magdalena Bojarska, Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej i Rzecznik Prasowy PWSTE w Jarosławiu we współpracy z zagranicznymi studentami przebywającymi w naszej Uczelni w ramach programu Erasmus+.Akcja została objęta Patronatem Honorowym JM Rektora, prof. ucz. dr. hab. Krzysztofa Rejmana.

 

Dziękujemy bardzo Pani Prezes Zarządu oraz całej Załodze za umożliwienie przeprowadzenia akcji na terenie sieci sklepów „Społem” PSS (w tym „GAMA”) w Jarosławiu oraz Dyrekcji i Pracownikom sklepu E.Leclerc w Galerii Stara Ujeżdżalnia. Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę wszystkich Osób, które nas wspierały.

Celem inicjatywy było udzielenie pomocy rzeczowej dla zwierzaków znajdujących się w schronisku. W okresie od grudnia ubiegłego roku do końca marca br. na terenie marketu E.Leclerc i sieci sklepów „Społem” PSS (w tym „GAMA”) w Jarosławiu zbierano karmę mokrą i suchą dla psów i kotów, zabawki oraz smycze i obroże, jak również żwirek dla kotów, które pozwolą podopiecznym schroniska przetrwać zimę.

Wykonanie zadania podzielono na kilka etapów, które przełożyły się na kilkakrotne wizyty w schronisku. Rezultat okazał się tak imponujący, że zachęca do podejmowania dalszych działań na rzecz potrzebujących. Ofiarodawcy udowodnili po prostu, że nie jest im obojętny los bezdomnych zwierząt. W dniach 11 stycznia, 5 marca i 12 kwietniabr. wspólnie z zagranicznymi studentami studiującymi w PWSTE w ramach programu Erasmus+ odwiedzaliśmy podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach, przekazując artykuły ofiarowane przez mieszkańców Jarosławia i okolic.Z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności spotykaliśmy się z szefem schroniska, Przemysławem Grządzielem.

Pomimo wielu ograniczeń Załoga schroniska, w którym przebywa kilkaset psów i kotów świetnie radzi sobie z codziennymi obowiązkami.

W imieniu naszych braci mniejszych bardzo prosimy o stałe wspieranie schroniska, jednocześnie zachęcając gorąco do adopcji podopiecznych schroniska, zarówno tych rzeczywistych, kończących się zabraniem czworonoga do domu, jak również przypominamy, że można zostać „wirtualnym opiekunem”. Adoptując psa czy kota wirtualnie, wspomagasz finansowo jego utrzymanie. Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.schroniskoorzechowce.pl

W Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Orzechowcach obecnie znajduje się ok. 200 zwierząt. Są to przeważnie ofiary wypadków, wycieńczenia spowodowanego samotną tułaczką po mieście czy zaniedbań z winy poprzednich właścicieli. Podobnie, jak Załoga schroniska marzymy, aby wśród nas pojawiało się coraz więcej empatii oraz ludzi wrażliwych na cierpienie zwierząt i chętnych do niesienia pomocy naszym mniejszym braciom.

Istnieją rozmaite sposoby na wspieranie schroniskowych pensjonariuszy, od zapewnienia domu tymczasowego, przez udzielanie pomocy finansowej oraz rzeczowej po wolontariat polegający m.in. na poświęcaniu własnego czasu i oczywiście serca podczas wyprowadzania psiaków na spacery – do czego gorąco zachęcamy.

OKAŻ SERCE JUŻ DZIŚ!