Figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej na rogu ul. Tysiąclecia i ul. Kołłątaja w Przeworsku

W 1854 roku Kościół ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Pół wieku później powstało wiele figur Matki Bożej upamietniających to wydarzenie. Tak też było w Przeworsku, gdzie 15 marca 1904 roku zebrał się komitet organizacyjny. W jego skład weszli: Pani Kopecka – żona adwokata, Helena Rudzka – żona dysponenta cukrowni, Michalina Smyczyńska – żona lekarza, Klotylda Turowiczowa – żona sędziego, Amelia Wollówna – dyrektorka miejscowej szkoły, Helena Zborowska – żona adwokata, Michał Anaszkiewicz – zastępca burmistrza, Zygmunt Korwin Czarnomski – starszy komisarz c.k. kolei państwowej, pomysłodawca ufundowania figury, ks. Franciszek Dobrowolski, który dokonał poświęcenia kamienia węgielnego, Stanisław Kremer – pracownik cukrowni, dr Henryk Kopecki – adwokat, Józef Lange – c.k. starosta przeworski, Hilary Lewicki – naczelnik sądu przeworskiego, Jan Popielecki – inżynier, Jan Reyman – dyrektor szkoły, dr Tadeusz Stefański – sędzia, Władysław Świtalski – burmistrz Przeworska, dr Lucyan Zawistowski – c.k. komisarz powiatowy. Figura postawiona została na działce należącej do przeworskich SS. Miłosierdzia. W fundamencie powstałej figury umieszczono akt fundacji. W górnej, frontowej części postumentu umieszczono tablicę z napisem: „O MARYO bez grzechu poczęta módl się za nami!”, W dolnej części mieści się napis „W 50-cio letnią rocznicę ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny R. P. 1904”. Na prawym boku postumentu znajduje się informacja o wykonawcy figury: „W. SAMEK RZEŹBIARZ W BOCHNI”, a z drugiej strony informacja o jej przeniesieniu „PRZESUNIĘTO Z POWODU PRZEBUDOWY ULICY R.P. 1974”. Pierwotnie do figury prowadziły długie schody. Odbywały się tutaj nabożeństwa majowe, październikowe, ale nie tylko. – Przy tej figurze jedyny raz , 18 czerwca 1992 roku był ołtarz na Boże Ciało – mówi Lucyna Stącel, mieszkanka Przeworska. W tym roku mija 120 lat od powstania figury.

 

Marcin Sobczak