EUROPASSY dla uczniów ZSTiO

Pod koniec września w niemieckim Schkeuditz odbyło się uroczyste zakończenie staży zawodowych, w których wzięło udział 32 uczniów z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Uczestniczyli w nich kształcący się w zawodach: technik elektronik, technik automatyk, technik informatyk i technik teleinformatyk.

 

Wyjazd odbył się w ramach projektu Erasmus+ „Uczniowie Banacha na europejskim rynku pracy” nr 2019-1-PL01-KA102-063313. Uczniowie uzyskali certyfikaty w języku niemieckim, dwujęzyczne elektroniczne Europassy potwierdzające nabyte umiejętności, będące jednocześnie potwierdzeniem odbytych staży zawodowych.

 

Staże zawodowe w firmie Projekt Korrekt e.V rozpoczęto w połowie września. 15 uczniów z kierunku technik informatyk i technik teleinformatyk tworzyło strony internetowe, budowało sieci komputerowe i administrowało nimi. Budowało też system inteligentnego domu (system Loxone).

Elektronicy i automatycy zajęcia praktyczne odbywali w Schkeuditz w firmie Gut-Wehlitz. 8 uczniów z klas technik automatyk – miało za zadanie wykonanie od podstaw windy automatycznej, połączenie elektryczne układów napędowych i sterujących, a następnie opracowanie programu sterownia windy. Natomiast 9 uczniów klas technik elektronik wykonywało montaż drukarki 3D, lutowanie układów sterujących i wykonawczych, a także montowało system automatyki budynkowej.

Zajęcia praktyczne niemieccy trenerzy prowadzili w języku angielskim.

Opiekunami grupy byli: Dorota Różańska, Damian Korecki oraz Wiesław Zięba, koordynator projektu.

opr. erka