E-usługi w PWiK w Jarosławiu

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie e-usług w PWiK Jarosław poprzez budowę systemu zdalnego odczytu wodomierzy”.

 

Projekt przewiduje wdrożenie mobilnego systemu odczytu wodomierzy indywidualnych. Zebrane dane będą systematycznie trafiać do systemu bilingowego PWIK, gdzie dzięki modernizacji systemu finansowo księgowego oraz obiegu dokumentów będą właściwie procesowane oraz udostępniane na portalu klienta (e-BOK).

Efektem finalnym wdrożenia będzie automatyzacja procesów w zakresie rozliczania płatności z odbiorcami np. wystawienie faktur i ich udostępnienie na e-BOK .Takie rozwiązanie w znacznym stopniu poprawi i ułatwi organizację pracy w PWIK Jarosław Sp z o.o., dzięki ograniczeniu kosztów operacyjnych (odczyty, fakturowanie), skróceniu czasu obsługi, automatyzacji monitoringu zobowiązań odbiorców – wyjaśnia Andrzej Wysocki, prezes PWiK w Jarosławiu.

W ramach tego projektu zaplanowano uruchomienie systemu ITW, który musi gwarantować m.in. natychmiastowy dostęp do informacji o odbiorcach, strukturze sieci, stanie rozliczeń i stanie spraw oraz umożliwiać załatwienie spraw w sposób zdalny poprzez uruchomienie e-usług w tym dokonywanie płatności elektronicznych. Projektowany system ITW będzie obejmował miedzy innymi zadania polegające na wdrożeniu e-BOK w formie portalu dla klienta końcowego (odbiorcy indywidualnego, zbiorowego oraz podmiotów komercyjnych i publicznych). Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów ( połączenie e-BOK z systemami dziedzinowymi jakie posiada PWIK Jarosław Sp z o.o. w szczególności modułem finansowo księgowym). System ITW będzie automatycznie obsługiwał cały proces sprzedaży od zawarcia umowy z klientem, wprowadzenia do systemu odczytów z liczników, wystawienia faktur zgodnie z zatwierdzoną taryfą oraz przyjętym sposobem rozliczania do umieszczenia tych faktur w e-BOK z możliwością ich zapłaty przez klienta.. Nowe E-usługi będą w pełni dostępne on-line, będą interoperacyjne i kompatybilne z poziomem krajowych systemów.

Na chwilę obecną czekamy na ogłoszenie wyników naboru. Zrealizowanie takiego projektu ma na celu znaczne ułatwienie procesów finansowo księgowych w spółce, a przede wszystkim   ma wprowadzić udogodnienia dla klientów. Całkowity przewidywany koszt realizacji projektu wynosić będzie 5 325 215,53 zł z czego 3 680 026,99 zł stanowić będzie dofinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu – informuje A. Wysocki.

 

MP