Dziewięć tygodni wolnego

– Proponuję żebyście zaraz po zakończeniu uroczystości sobie poszli. Odpoczywajcie. Nabierajcie sił. Zajmijcie się wakacjami. Zapomnijcie o zdalnej nauce. Spotkamy się po 9 tygodniach. Bądźcie wtedy w pełni sił, gotowi na nowe wyzwania – tak Ewa Rokoszyńska, szefowa Rady Rodziców przy Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu żegnała odchodzących na wakacje uczniów. Wcześniej starosta jarosławski Stanisław Kłopot przypomniał im refren piosenki „Lato czeka”.

 

Mijający rok szkolny był inny. Spowodowało to zagrożenie epidemiczne. Uroczystości zakończenia nauki też odbiegały od tradycyjnie przyjętych. Odbywały się w poszczególnych placówkach i w większości zrezygnowano ze spotkań na szczeblu miejskim, gminnym, czy powiatowym. Wręczono świadectwa, wyróżniono szczególnie aktywnych i zaczęły się wakacje.

W ubiegły piątek już około godz. 9 większość uczniów rozpoczęła ferie letnie.

W ZSDGiO zakończenie roku miało charakter powiatowy, chociaż uczestniczyli tylko uczniowie „Witkowskiego”. W uroczystości wziął udział starosta jarosławski i Marian Fedor, przewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiej, obaj są absolwentami tej szkoły.

– Rok szkolny 2020/2021 był trudnym i wymagającym czasem. Rozwijająca się pandemia zmieniła tryb i formy uczenia się i nauczania. W bardzo krótkim czasie cała edukacja musiała się przestawić na tryb pracy zdalnej, komunikacji na odległość oraz wypracowania takich form przekazywania wiedzy, które w danych warunkach były najskuteczniejsze i najkorzystniejsze dla ucznia. Z krótkiej perspektywy czasu mogę powiedzieć, że egzamin z elastyczności, kreatywności i odpowiedzialności zdaliście na bardzo wysoką ocenę. Trudno jest natomiast już teraz oceniać na ile taka forma pracy była skuteczna i efektywna? Prawdopodobnie także w edukacji pandemia pozostawiła wielką wyrwę dydaktyczną, wychowawczą, społeczną i psychiczną, z którą przez długi czas trzeba będzie się zmagać – mówił S. Kłopot zwracając się do wszystkich nauczycieli. Starosta dziękował społeczności szkolnej i życzył pogodnych wakacji i urlopów.

Początek wakacji to także wyróżnienia i nagrody. U Witkowskiego stypendia starosty dla wyróżniających uczniów wręczał starosta z przewodniczącym rady. Uhonorowano nimi około 70 uczniów. Znaczną większość stanowiły dziewczyny. Można więc sądzić, że nasza przyszłość leży w rękach uczennic. Nagród i wyróżnień było znacznie więcej. Wręczali je wspólnie Renata Tomaka-Pasternak i E. Rokoszyńska.

Przyłączamy się do wakacyjnych życzeń kierując je do wszystkich uczniów bez względu jak zamknęli rok. Macie dwa miesiące do nabrania sił.

erka