Dzień uśmiechów i radości – podsumowanie konkursu

– Był to dzień niezwykły, pełen uśmiechów, wzruszeń i radości. Święto wiosny, poezji i popis talentów recytatorskich. Niezwykłą wartością jest zaangażowanie w proces przygotowania dziecięcych recytacji całej społeczności szkolnej: nauczycieli, uczniów i rodziców – podsumowała koncert laureatów XIII edycji powiatowego konkursu recytatorskiego „Wiosna w sercu, wiosna wkoło”; którego nasza gazeta była patronem medialnym, Dorota Grząba, kierownik jarosławskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu. Wydarzenie połączono rozstrzygnięciem miejskiego konkursu na najpiękniejszą Marzannę.

 

O koncercie, który odbył się 29 marca w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki pisaliśmy już na naszych łamach, prezentując jego wszystkich laureatów. – Wiosenną i radosną atmosferę konkursu podkreślały stroje i rekwizyty recytatorów, a także scenografia, którą tworzyły wyeksponowane na scenie „Marzanny”, biorące udział w plastycznym konkursie na „Najpiękniejszą Marzannę”. Dziękujemy Staroście Jarosławskiemu, panu Stanisławowi Kłopotowi za ufundowanie nagród w konkursie. Podziękowania kierujemy także w stronę uczestników za prezentacje konkursowe, nauczycieli, instruktorów i opiekunów za przygotowanie dzieci do konkursu – podkreślała D. Grząba. Przypomnijmy, że rrganizatorami zmagań recytatorskich byli: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu Filia w Jarosławiu i Jarosławski Ośrodek Kultury i Sztuki, a patronat honorowy nad konkursem objęli Starosta Jarosławski i Burmistrz Miasta Jarosławia.

Opr. red.