Dzień uczestników misji pokojowych ONZ

W sobotę, 20 maja na jarosławskim Rynku odbyły się uroczyste obchody XXII Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych ONZ połączone z obchodami XII Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

 

Uczestników tego wydarzenia powitał Zbigniew Broś, prezes jarosławskiego Koła Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, który w swoim wystąpieniu przypomniał, że polscy żołnierze uczestniczą w różnych misjach od lat 50-tych ubiegłego wieku.

Wydarzenie było także sposobnością do wręczenia weteranom i osobom związanym z ich środowiskiem pamiątkowych medali i odznaczeń. Podczas uroczystości odczytany został Apel Pamięci i oddana salwa honorowa. Pod tablicą upamiętniającą udział żołnierzy garnizonu Jarosław w misjach i operacjach pokojowych przybyłe delegacje złożyły kwiaty.

 

Opr. EK, fot. Starostwo.