Dzień otwarty w „Witosie”

W Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu odbył się Dzień Otwarty. Było to doskonała okazja, aby uczniowie szkół podstawowych mogli lepiej poznać placówkę, nauczycieli oraz kierunki kształcenia.

 

Na wszystkich, którzy zdecydowali się odwiedzić „Witosa” czekało wiele atrakcji. Uczniowie mogli wziąć udział w licznych warsztatach, prezentacjach i spotkaniach informacyjnych, Harmonogram wydarzenia został starannie przygotowany, aby zapewnić wszystkim odwiedzającym jak najwięcej cennych informacji o działalności szkoły oraz ofercie edukacyjnej, a jest ona bogata. W ZS w. Witosa funkcjonują trzy szkoły: Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Szkoła Branżowa I Stopnia. W każdej ze szkół uczniowie mają do wyboru po kilka kierunków kształcenia. – Z pewnością do najbardziej atrakcyjnych należą klasa policyjna-bezpieczeństwo publiczne z elementami kryminalistyki, klasa psychologiczno-pedagogiczna, humanistyczno-prawna oraz wojskowa w Liceum. W Technikum uczniowie mogą kształcić się na kierunku technik logistyk (klasa mundurowa), technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik ochrony środowiska, technik hotelarstwa i technik rolnik. W szkole branżowej najczęściej wybierane kierunki to kucharz, magazynier logistyk i cukiernik – wymienia Beata Klisz, dyrektor placówki. Przewodnikami dla odwiedzających byli uczniowie i nauczyciele. Podczas dnia otwartego w murach szkoły gościł też Tomasz Bury, wójt Gminy Zarzecze. – Dodatkowo w promocji kształcenia na kierunku technik logistyk – klasa mundurowa oraz w klasie wojskowej wsparli nas przedstawiciele 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w Jarosławiu oraz Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego w Jarosławiu. Z kolei klasę policyjną w Liceum Ogólnokształcącym oprócz naszych uczniów, promowali również przedstawiciele Komendy Powiatowej w Przeworsku – aspirant sztabowy Mariusz Czyrny oraz aspirant sztabowy Justyna Urban. W sumie odwiedziło nas ponad 300 uczniów klas ósmych i siódmych z powiatu przeworskiego i jarosławskiego – dodaje dyrektor Beata Klisz.

Red.