Dyskutowali o starzeniu się

W piątek, 24 maja w auli Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Starzenie się i starość w ujęciu interdyscyplinarnym”.

 

Organizatorem wydarzenia był m.in. Wydział Ochrony Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu, Oddział Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku. Wydarzenie swoim patronatem objęli: JM Rektor PANS im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Przewodnicząca Podkarpackiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z/s w Przeworsku, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oraz Starosta Przeworski.

Konferencja była zaproszeniem skierowanym przede wszystkim do grupy zawodowej pielęgniarek, lekarzy, fizjoterapeutów, pracowników socjalnych oraz studentów i absolwentów tych kierunków, a także osób w starszym wieku i ich opiekunów. Do dyskusji zaproszono również przedstawicieli środowisk naukowych, m.in.: gerontologów, filozofów, socjologów, pedagogów, psychologów, a także przedstawicieli władz samorządowych i rządowych. Spotkanie zgromadziło ekspertów z różnych dziedzin, by wspólnie dyskutować o wyzwaniach i możliwościach związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Udział w Konferencji to znakomita okazja do wymiany doświadczeń, poglądów oraz przedstawienia własnych osiągnięć naukowych dotyczących prezentowanej problematyki. Dzięki takim inicjatywom można lepiej zrozumieć potrzeby seniorów i tworzyć efektywne strategie wspierające ich zdrowie i dobrostan.

 

DP/Powiat Przeworski