Dwa zwycięskie projekty

Gmina Gać po raz drugi przeznaczyła 50 tys. zł do dyspozycji mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok.

 

W tym roku w ramach propozycji mieszkańców do budżetu obywatelskiego, złożono zaledwie dwa projekty. Oba pozytywnie przeszły weryfikację i zostały poddane głosowaniu wśród mieszkańców. Jego wyniki nie miały jednak wpływu na decyzję, kto otrzyma pieniądze na realizację zadania, ponieważ zgodnie z zasadami, jedno zadanie mogło otrzymać maksymalnie połowę przeznaczonej kwoty, czyli 25 tys. zł. Projekty były dwa, więc zarówno zadanie pt. „Zintegrowany Dębów” – miejsce wspólnych spotkań i rozmów mieszkańców oraz Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mikulicach, zostaną zrealizowane w 2021 roku w ramach budżetu obywatelskiego.

DP