Dwa miliony dla jarosławskiego szpitala

Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu otrzyma 2 mln zł dofinansowania na zakup m.in. aparatu RTG, stacji diagnostycznej, radiologicznej, 2 aparatów USG, respiratora, 2 komór i 2 mikroskopów do laboratorium. Pieniądze pochodzić będą z unijnej inicjatywy REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i pokryją 100 procent wydatków.

 

Informację o wsparciu dla jarosławskiego szpitala przekazano na ostatniej sesji Rady Powiatu Jarosławskiego. Na liście rankingowej Ministerstwa Zdrowia znalazły się tylko dwa szpitale z naszego województwa zakwalifikowane do dofinansowania. Ponad 6 mln zł otrzyma przemyski Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio, przymierzający się do budowy Transgranicznego Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Dotacja dla COM ma na celu „poprawę jakości usług w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych”. W całym kraju takie dofinansowanie otrzyma tylko 29 szpitali. Pula wsparcia wynosi 200 mln zł.

Ne sesji poinformowano także o wynikach rekrutacji do klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych. Do szkół podlegających samorządowi powiatowemu 1788 uczniów. W ubiegłym roku było ich 1209.

Radni podnieśli też wysokość stypendiów motywacyjnych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jarosławski. Kwota pomocy wzrosła z 80 zł miesięcznie do 120 zł przy średniej ocen 4,75 i zachowaniu bardzo dobrym.

erka/Fot. Powiat Jarosławski