Druhowie z Więckowic na krajowych obchodach 100-lecia OSP

Damian Prasoł, Daniel Osada, Krzysztof Bąk oraz Marek Krowicki byli reprezentantami strażaków ochotników z powiatu jarosławskiego na ogólnopolskich uroczystościach jubileuszu 100-lecia Związku Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowanych w Warszawie w sobotę, 4 września.

 

– Druhowie z naszej jednostki reprezentując powiat jarosławski pojechali ze sztandarem Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Jarosławiu. Uroczystość rozpoczęła się od udziału pocztów sztandarowych i uroczystej mszy świętej w Archikatedrze Warszawskiej Parafii Świętego Jana Chrzciciela. Następnie strażacy przemaszerowali na plac imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego obok zamku królewskiego w Warszawie gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Nasza jednostka została uhonorowana specjalnym medalem pamiątkowym z okazji Jubileuszu 100-lecia Związku OSP RP – opisuje Adrian Frendo z OSP Więckowice.

Druhowie z Więckowic

W święcie strażaków ochotników uczestniczyli także ich zawodowi koledzy z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem.

Główny Związek Straży Pożarnych RP powstał w dniach 8-9 września 1921 r. Aktualnie, jako ZOSP RP zrzesza ponad 16 tys. jednostek OSP, w których działa ok. 700 tys. członków pełniących ważną rolę w systemie ratownictwa m.in. jako partner w Krajowym Systemie Ratowniczo–Gaśniczym. – Strażacy ochotnicy nie tylko ratują życie i mienie ludzkie ale również pielęgnują tradycję, rozwijają i chronią dziedzictwo kultury poprzez m.in. aktywność orkiestr dętych, zespołów artystycznych i edukacyjną działalność muzeów strażackich, izb pamięci OSP oraz wydawnictwa – podkreślali przedstawiciele zawodowej braci strażackiej.

erka/OSP Więckowice