Drogi do remontu

W poprzednim numerze Gazety Jarosławskiej pisaliśmy o budżecie Przeworska informując o ukierunkowaniu go na inwestycje drogowe. Sprawdźmy więc, które ulice w mieście nad Mleczką doczekają się w ciągu najbliższych kilku miesięcy remontu lub przebudowy.

 

Wśród publicznych dróg gminnych w 2021 roku do realizacji zaplanowana jest przebudowa obejmująca następujące ulice: Kazimierzowska – 611 tys. zł (środki z FDS oraz środki własne); ul. Księdza Prałata Adama Ablewicza – 110 tys. zł (wkład własny do projektu ze środków UE); ul. Żurawia –   150 tys. zł; ul. Głęboka boczna – 50 tys. zł; ul. Wołodyjowskiego – 80 tys. zł; ul. Rzemieślnicza – 120 tys. zł, ul. Poniatowskiego boczna – 115 tys. zł; ul. Jana III Sobieskiego boczna – 115 tys. zł; ul. Klonowa III etap – 170 tys. zł. Utrzymanie dróg publicznych to pozycja zaplanowana na 120 tys. zł.

Jeśli chodzi o drogi publiczne wewnętrzne, to zaplanowano tu następujące zadania: budowę parkingu przy ul. Lubomirskich – 100 tys. zł stanowiące wkład własny do projektu budowy parkingu przy kolejce wąskotorowej ze środków UE, przebudowę drogi ul. Dobra-boczna – 70 tys. zł oraz budowę parkingu przy ul. Słowackiego IV etap – 240 tys. zł. Planowana jest też przebudowa dróg dojazdowych do pól w wysokości 20 tys. zł jako wkład własny do wniosku. Na utrzymanie publicznych dróg wewnętrznych zabezpieczono kwotę w wysokości 115 tys. zł.

Urząd Miasta planuje też udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu na następujące zadania: przebudowę ul. Gorliczyńskiej (budowa chodnika do SP 3) – 30 tys. zł, dokumentację na przebudowę dróg Krasickiego –Tysiąclecia –Konopnickiej -Dynowskiej- Lubomirskich – 51,5 tys. zł oraz przebudowę parkingu przy Urzędzie Miasta Przeworska – 36 tys. zł.

 

DP